• Телефонуйте : 066 758 90 94
03Вер
2014
0

A FAMOUS BRITISH ARTIST (Thomas Gainsborough)

A FAMOUS BRITISH ARTIST

(Thomas Gainsborough)

Art is an all-embracing notion (music, painting, theatre, literature and so on). Art plays an important role in the development of our society. In my opinion, art has mal­functions and it’s hard to overestimate its role in one’s life.

Art has great influence on our souls and feelings. It forms our moral values. Art influences greatly the development of the consciousness of a person and humanity. Art makes us think about the sense of life, how people must live, what the ideal of beauty is, what love is — the eternal questions.

Art has a great educational significance. Art gives people a possibility to express themselves and to become famous. I think art effects the formation of a personality, his or her outlook.

Painting is maybe the most understandable way of art, because it gives us the most full and vivid impressions. There are a lot of famous and talented artists whose paintings are well-known all over the world.

My favourite artist is Thomas Gainsborough. He is a famous British portrait and landscape painter. The poetic sensibility of his paintings caused John Constable, an English Romantic painter, to say, «On looking at them, we find tears in our eyes and know not what brings them».

A FAMOUS BRITISH ARTIST (Thomas Gainsborough)1

Though Thomas Gainsborough lived in the eighteenth century, his masterpieces fascinate me. His most famous works, such as «Portrait of Mrs Graham», «Lady in Blue», «The Morning Walk» and others, display the unique individuality of his subject.

A FAMOUS BRITISH ARTIST (Thomas Gainsborough)2

I can spend hours looking at his paintings, paying attention to the skilful work with which every part of it is connected. This artist is fairly considered to be one of the geniuses of British art. My dearest dream is to visit London galleries and see the paintings by my favourite artist with my own eyes.

A FAMOUS BRITISH ARTIST (Thomas Gainsborough)3

Відомий британський художник

(Томас Гейнсборо)

Мистецтво — це всеосяжнє поняття (музика, живопис, театр, література тощо). Мистецтво відіграє важливу роль у розвитку нашого суспільства. На мою думку, мистецтво багагофункціональне, і не можна недооцінювати його роль у нашому житті.

Мистецтво впливає на нашу душу та почуття. Воно формує наші моральні цінності. Воно помітно впливає на розвиток свідомості окремої людини й людства. Завдяки йому ми замислюємося про сенс життя, про те, як треба жити, про ідеали краси, про те, що такекохання — одвічні питання.

Мистецтво має велику освітню роль. Воно дозволяє людині виразити себе, а також прославитися. Я впевнений, що мистецтво впливає на формування особистості, її погляди на життя.

Живопис — мабуть, найзрозуміліший вид мистецтва, тому що саме від живопису ми отримуємо найбільшповні і яскраві враження. Є багато знаменитих і талановитих художників, чиї картини відомі усьому світу.

Мій улюблений художник—Томас Гейнсборо. Це відомий британський портретист і пейзажист. Поетична емоційність його картин спонукала Джона Констебла, англійського художника-імпресіоніста,сказати: «Дивлячись на них, сльози з’являються в наших очах невідомо чому».

Хоча Томас Гейнсборо жив ще у вісімнадцятому столітті, я захоплююся його шедеврами. Його найвідоміші роботи, такі як: «Портрет Mісіс Грехем»,  «Леді у блакитному», «Ранкова прогулянка» тощо, демонструють унікальну індивідуальність його творчості.

Я можу годинами роздивлятися його картини, приділяючи увагу кожному ретельно написаному сюжету. Цей xудожник по праву вважається одним з геніїв британського мистецтва. Моя найпотаємніша мрія—відвідати лондонські галереї та побачити твори мого улюбленого художника на власні очі.

Наталія Шапоренко

No Comments

Reply