• Телефонуйте : 066 758 90 94
08Вер
2014
0

FUTURE LIFE. Життя у майбутньому.

FUTURE LIFE

Can you imagine what our lives will be like in the year 2050? Perhaps you will be flying off for a holiday on the moon, or maybe you will be taking your dog for a walk in the virtual reality. A survey of 1,000 people from different countries was recently carried out to find out what they think life will be like in the future. The results clearly demonstrate both our hopes and fears.

The survey suggests that friendship – one of the most important human relationships – will have changed dramatically. People will make friends through the Internet. What is more, a large number of people will even come across their future husbands or wives in this way!

Computers will have become absolutely essential by 2050. Even now, some people describe them as their best friend! Others, however, say that we will become much more isolated from each other because we will have little real human contact.

Education will have changed a lot too. As more and more children will be using compu­ters in schools, certain abilities, such as mental arithmetic, won’t be necessary since there will be computer programs. Even writing by hand will have be­come a thing of the past.

According to the survey, home life will be better. Most people believe that by 2050 ro­bots will be doing the housework and we will be eating ready-made food. A lot of people think that we might only cook for fun in the future.

Space exploration will become increasingly popular. Fifty per cent of the people believe that man will regularly visit Mars. They also believe that travel on our own planet will probably change. Almost everyone thinks that there will be no cars in the city centres. Some even think that environmentally-friendly electric or solar-powered cars will have replaced the cars we use nowadays.

Pollution is something that seems to worry many people. Some fear that it will continue to get worse, and that our planet will become impossible to live on. Others even foresee that one day we’ll have to pay for clean air just like we do now for clean water.

On the other hand, people seem to be quite optimistic about the benefits of genetic en­gineering, as they think scientists will use it to cure diseases like cancer and AIDS. If scientists manage to find a cure for these, we’ll have a much healthier society.

Some people worry about the future, while others are full of hope and enthusiasm. No matter how dark or bright it may seem, it is up to us to look after our planet and try to make it a better place to live.

Життя у майбутньому

Чи можеш ти собі уявити, яким наше життя буде в 2050 році? Можливо, ти літатимеш у відпустку на Місяць, або, може, ти будеш виводити свою собаку на прогулянку у віртуальній реальності. Нещодавно було проведено опитування серед 1000 чоловік з різних країн, щоб з’ясувати, що вони думають про життя в майбутньому. Його результати ясно показують як наші надії, так і страхи.

Дослідження припускає, що дружба, одна з найважливіших людських відносин, зміниться кардинально. Люди ставатимуть друзями через Інтернет. Більше того, велика кількість людей навіть познайомиться зі своми майбутніми чоловіком чи дружиною таким чином!

Комп’ютери стануть неймовірно важливими до 2050 року. Навіть зараз, деякі люди описують їх як своїх найкращіх друзів! Інші, однак, кажуть, що ми станемо набагато ізольованішими один від одного, тому що у нас поменшає реального контакту з людиною.

Освіта також зміниться дуже сильно. Оскільки все більше і більше дітей використовуватимуть комп’ютери в школах, то певні здібності, такі як математичні розрахунки, стануть непотрібними, адже будуть комп’ютерні програми. Навіть письмо від руки піде в минуле.

За даними опитування, побут покращає. Більшість людей вважають, що до 2050 року роботи будуть виконувати домашню роботу, і ми будемо їсти готові страви. Багато людей думають, що ми в майбутньому готуватимемо лише для задоволення.

Освоєння космосу ставатиме все популярнішим. П’ятдесят відсотків людей вірять, що людина регулярно відвідуватиме Марс. Вони також вважають, що подорожування по нашій власній планеті, можливо, теж зміниться. Майже кожен думає, що не буде автомобілів у міських центрах. Деякі навіть вважають, що екологічно чисті електричні або на сонячних батареях автомобілі  замінять автомобілі, які ми використовуємо в даний час.

Забруднення – це те, що, здається, хвилює багатьох людей. Деякі побоюються, що все продовжуватме погіршуватися, і що наша планета стане неможливою для життя. Інші навіть припускають, що одного разу нам доведеться платити за чисте повітря так само, як ми платимо зараз за чисту воду.

З іншого боку, люди досить оптимістично ставляться до переваг генної інженерії, так як вони вважають, що вчені використовуватимуть її для лікування хвороб, таких як рак і СНІД. Якщо вченим вдасться знайти ліки від цього, ми матимемо набагато здоровіше суспільство.

Деякі люди турбуються про майбутнє, а інші сповнені надій і ентузіазму. Незалежно від того, наскільки темним або яскравим воно б не здавалося, залежить від нас, чи ми будемо піклуватися про нашу планету і чи спробуємо зробити її найкращим місцем для проживання.

Наталія Шапоренко

No Comments

Reply