• Телефонуйте : 066 758 90 94
24Жов
2014
0

THE CAREER LADDER. Зростання по кар’єрній драбині

THE CAREER LADDER

GETTING A JOB

When Paul left school he applied for (wrote an official request for) a job in the accounts department of a local engineering company. They gave him a job as a trainee (a very junior person in a company). He didn’t earn very much but they gave him a lot of training (organized help and advice with learning the job), and sent him on training courses.

MOVING UP

Paul worked hard at the company and his prospects (future possibilities in the job) looked good. After his first year he got a good pay rise (more money), and after two years he was promoted (given a higher position with more money and responsibility). After six years he was in charge of (responsible for / the boss of) the accounts department with five other employees under him (under his responsibility / authority).

LEAVING THE COMPANY

By the time Paul was 30, however, he wanted a fresh challenge. He was keen to work abroad, so he resigned from his company (officially told the company he was leaving his job; you can also say ‘he quit the company’) and started looking for a new job with a bigger company. After a couple of months he managed to find a job with an international company which involved (included) a lot of foreign travel. He was very excited about the new job and at first he really enjoyed the travelling, but…

HARD TIMES

After about six months, Paul started to dislike the constant moving around, and after a year he hated it; he hated living in hotels, and he never really made any friends in the new company. Unfortunately his work was not satisfactory either and finally he was sacked (told to leave the company / dismissed / given the sack) a year later.

After that, Paul found things much more difficult. He was unemployed (out of work / without a job) for over a year. He had to sell his car and move out of his new house. Things were looking bad and in the end Paul had to accept a part-time job on a fruit and vegetable stall in a market.

HAPPIER TIMES

To his surprise, Paul loved the market. He made lots of friends and enjoyed working out in the open air. After two years, he took over the stall. Two years later he opened a second stall, and after ten years he had fifteen, stalls. Last year Paul retired (stopped working completely) at the age of 55, a very rich man.

Vocabulary

 • to apply for a job – подавати заяву про прийом на роботу
 • trainee – практикант, стажер
 • to earn – заробляти, одержувати прибуток
 • prospects – перспектива; плани на майбутнє
 • pay rise – підвищення заробітної плати
 • to promote – висувати; просувати; підвищувати в чині (у званні)
 • in charge of – відповідальний; що несе відповідальність; що відповідає
 • employee – службовець; той, що працює за наймом
 • to resign – іти у відставку, подавати у відставку; залишати посаду
 • to quit – звільнятися
 • to dismiss – звільняти з роботи, від обов’язків
 • to give the sack – звільняти з роботи
 • unemployed – безробітний
 • a parttime job – неповна зайнятість, неповний робочий день
 • stall – ятка, прилавок, намет
 • to retire – вийти на пенсію; піти у відставку

EXERCISES

1. Write a single word synonym for each of these words / phrases:

 • given the sack –
 • out of work –
 • left the company –
 • was given a better position in the company –
 • future possibilities in a job –
 • slopped working for ever –
 • workers in a company –

2. Find the logical answer for each of the questions:

1) Why did they sack him?

2) Why did they promote him?

3) Why did he apply for the job?

4) Why did he retire?

5) Why did he resign?

6) Why did he go on the courses?

a) Because he was nearly 65.

b) Because he was late for work every day.

c) Because he needed more training.

d) Because he was out of work.

e) Because he was the best person in the department.

f) Because he didn’t like his boss.

3. Complete these sentences with a suitable word or phrase.

 • I don’t want a full-time job. I’d prefer to work…
 • She’d like to go on another training…
 • I’m bored in my job. I need a fresh…
 • He works on a stall in the…
 • At the end of this year we should get a good pay…
 • She’s got more than a hundred workers under…
 • I didn’t know he was the new manager. When did he take…
 • It’s a boring job and the pay is awful. Why did he…

4. Have you got a job in a company? If so, answer these questions as quickly as you can.

 • What does your job involve?
 • Are you responsible for anything or anyone?
 • Have you had much training from the company?
 • Have the company sent you on any training courses?
 • Have you been promoted since you started in the company?
 • Do you normally get a good pay rise at the end of each year?
 • How do you feel about your future prospects in the company?
 • Are you happy in the job or do you feel it is time for a fresh challenge in another company?

If possible, ask another person the same question.

Зростання по кар’єрній драбині

Працевлаштування

Коли Поль закінчив школу, він подав заяву при прийом на роботу (написав офіційний запит) в бухгалтерський відділ місцевої інженерної компанії. Він отримав роботу стажера (найнижча посада в компанії). Він не заробляв дуже багато, але його багато навчали (організували для нього допомогу з наданням порад щодо вивчення виконуваної ним роботи) і посилали на навчальні курси.

Просування по службі

Поль старанно працював у компанії і його перспективи (майбутні можливості в роботі) були багатонадійними. Після першого року роботи він одержав добру прибавко до платні (більше грошей) а через два роки його просунули по службі (призначили на вищу посаду з вищою платнею і більшою відповідальністю). Через шість років він став керівником (відповідальним за / начальником) бухгалтерського відділу, у складі якого було п’ять працівників.

Залишення компанії

Проте, коли Полю виповнилося 30 років, він вирішив шукати нових можливостей. Він дуже хотів працювати за кордоном, отже, він залишив роботу в компанії (офіційно сказав у компанії, що залишає роботу; можна також сказати, що він звільнився з компанії) і почав шукати нову роботу в більшій компанії. Через два місяці він зміг знайти роботу в міжнародній компанії, де передбачалося багато закордонних поїздок. Йому дуже подобалася нова робота, і спочатку він справді насолоджувався поїздками, але…

Важкі часи

Після приблизно шести місяців Полю перестали подобатися постійні поїздки, а через рік він їх зненавидів; він ненавидів життя в готелях, і він не зміг ні з ким дійсно заприятелювати в новій компанії. На жаль, його робота також була незадовільною, врешті-решт його звільнили (сказали залишити компанію) через рік.

Після цього Полю стало набагато важче. Він був безробітним (без роботи) більше року. Йому довелося продати машину і виїхати з нового будинку. Все було погано, і зрештою Полю довелося погодитися на роботу з неповною зайнятістю в овочевій ятці на ринку.

Щасливі часи

Несподівано для себе Поль полюбив ринок. Він з багатьма подружився, і йому дуже подобалося працювати на свіжому повітрі. Через два роки він став власником ятки. Ще через два роки він відкрив власну ятку, а через десять років він мав п’ятнадцять яток. Торік Поль пішов на пенсію (повністю припинив працювати) у віці 55 років дуже багатою людиною.

No Comments

Reply