• Телефонуйте : 066 758 90 94
29Вер
2016
0

Правила правопису імен, по батькові та прізвищ

Прізвища слов’янського походження ук­раїнською мовою не перекладаються, а пе­редаються відповідно до установлених норм і правил українського правопису. При передачі на письмі прізвищ слов’ян­ського походження дотримуються таких пра­вил правопису: 1. Російська буква е українською мовою передається таким способом:           1.1. літерою е у середині слів після приго­лосних: Терпігорський, Березовський, Петрушов;           1.2. літерою є у таких […]

29Вер
2016
0

Fashion

Fashion is something we deal with everyday. Even people who say they don’t care what they wear choose clothes every morning that says a lot about them and how they feel that day. One certain thing in the fashion world is change. We are constantly being bombarded with new fashion ideas from music, videos, books, […]

26Чер
2016
0

Віяло із пластику

Майстер-клас Така красива старовинна річ, як віяло, не втрачає своєї популярності і по сьогодні. Немає, напевно, такої людини, яка б нині не тримала його в своїх руках. А як виявляється, перші згадки про виникнення віяла дійшли до нас ще з Китаю 7-2 ст. до н.е.! На даний момент віяла в основному використовуються як прикраси, тож […]

09Чер
2016
0

«Повчання» Володимира Мономаха

Особливості «Повчання» Володимира Мономаха як твору дидактичної літератури Середньовіччя (жанрова природа, ідейна наповненість, символізм) Розкриваючи особливості «Повчання» Володимира Мономаха, я з’ясувала, що цей твір є проповіддю, тобто жанром давньої української літератури. На мою думку, він нагадує живе мовлення, що зазнало чудової художньої обробки. При вивченні твору я помітила, що чітко виділяються три його частини: вступна, […]

03Кві
2016
0

Family Life in Britain

A “typical” British family used to consist of mother, father and two children. But in recent years there have been many changes in family life. For example, since the law made it easier to get a divorce, the number of divorces has increased. That’s why 24% of British children live with only one parent, usually […]

13Бер
2016
0

Написання частки ні з різними частинами мови

Частка ні з різними частинами мови пи­шеться разом у таких випадках: із заперечними займенниками і прислівни­ками: ніщо, ніякий, ніколи, ніяк. Частка ні з різними частинами мови пи­шеться окремо у таких випадках: вживана для заперечення наявності пред­мета чи ознаки — стійкий зворот: ні те ні се, ні туди ні сюди, ні живий ні мертвий, ні так […]

28Лют
2016
0

English Today

Modern world is becoming smaller all the time. Every day distances between different countries seem less. For this reason, it is becoming more and more important to know different languages, especially English. One billion people speak English today. That is about 20% of the world’s population. 400 million people speak English as their first language. […]

Page 6 of 45