• Телефонуйте : 066 758 90 94
15Лют
2017
0

Фотозвіт 2

У кожного з нас – академіка і землероба, дідуся і школярика – є особливі люди, наставники, хто покладає на вівтар нашого виховання, навчання, становлення, дорослішання, мужніння свою молодість і зрілість, думки, мрії, сподівання – своє життя. Особлива, незвичайна ця професія – педагог. Адже, з одного боку, потребує глибоких знань, широкої ерудиції, філософського, логічного мислення, розуміння […]

15Лют
2017
0

Фотозвіт 1

Наш центр навчання та дозвілля – це місце, де дитина здобуває досвід широкої емоційно-практичної взаємодії з дорослими та однолітками в найбільш значущих для її розвитку сферах життя. Саме у нашому закладі дитина реалізує своє право на індивідуальний розвиток. Для нас украй важливий особистісно орієнтований підхід до розвитку та виховання дитини, адже наші діти – це […]

21Гру
2016
0

Терновий гай (Вистава про Святого Миколая) Відео

Терновий гай Вистава Недільна школа “Зерна доброти” Срібненської парафії. c. Срібне Радивилівського району Рівненської області. Настоятель о. Олег Бабак. Підготувала Богдана Бабак. Текст п’єси тут: Терновий гай (Вистава про Святого Миколая)

01Гру
2016
0

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексикологія (від грецьких lexikos — пов’язаний зі словом і logos — учен­ня) — це розділ науки про мову, який вивчає лексику, тобто словниковий склад мови й слово як його основну одиницю. Терміном «лексика» також прийня­то позначати всю сукупність слів у мові та всю сукупність значень, які закріпились за словами в процесі бага­товікового користування мовою. Лексикологія […]

25Лис
2016
0

Тренувальні тести до розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

І РІВЕНЬ 1. Позначте рядок, у якому всі звуки голосні: 1) а, о, я, у, н, е; 2) а, о, у, и, і, е; 3) а, о, у, е, є, й; 4) а, щ, у, і, ї, и. 2. Позначте рядок, у якому подана неправильна характеристика звука: 1) [б] — приголосний, дзвінкий, твердий; 2) [с] […]

09Лис
2016
0

Football

Football has been called the most popular game in the world, and it certainly has a great many fans in Britain. It is the game that is played nearly in all countries. A team is composed of 11 players: a goalkeeper, backs, half-backs and forwards. The captain of the team is usually the oldest or […]

29Вер
2016
0

Правила правопису імен, по батькові та прізвищ

Прізвища слов’янського походження ук­раїнською мовою не перекладаються, а пе­редаються відповідно до установлених норм і правил українського правопису. При передачі на письмі прізвищ слов’ян­ського походження дотримуються таких пра­вил правопису: 1. Російська буква е українською мовою передається таким способом:           1.1. літерою е у середині слів після приго­лосних: Терпігорський, Березовський, Петрушов;           1.2. літерою є у таких […]

29Вер
2016
0

Fashion

Fashion is something we deal with everyday. Even people who say they don’t care what they wear choose clothes every morning that says a lot about them and how they feel that day. One certain thing in the fashion world is change. We are constantly being bombarded with new fashion ideas from music, videos, books, […]

Page 5 of 45