• Телефонуйте : 066 758 90 94
12Кві
2015
1

Смерть Шевченка (Біографія)

У листопаді 1860 р. Т. Шевченко занедужав. На початку 1861 року поет почував себе дедалі гірше. 13 січня митець одержав від Білозерського два примірники першого номера журналу «Основа», де на перших десяти сторінках було вміщено його поезії під назвою «Кобзар». У рецензії «Современника» на цей номер журналу підкреслено першорядну роль Шевченка в українській літературі, світове […]

09Кві
2015
0

Писанка. З історії виникнення

Український народ має невичерпну духовну скарбницю, у якій навіки посіла славне місце – українська пісня… Але як добре, що люди не забувають прекрасного звичаю — розписувати писанки! Пташине яйце, розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою. Назва її походить від слова «писати», тобто прикрашати орнаментом. Оздоблюються писанки геометричним, рос­линним, зооморфним (риби, птахи, звірі, людина), пейзажним орнаментами, християнськими […]

08Кві
2015
0

Звідки узялася писанка? Легенди релігійного змісту

Окремий пласт духовної культури людства ста­новлять легенди релігійного змісту. В Україні писанка й дотепер функціонує у християнськообрядовому дійстві. Зупинимося на них детальніше, оскільки в уявленнях наших сучасників писанка тісно пов’язана зі світлим святом Христового Воскресіння. …Коли Ісуса Христа поховали, вхід до гробу привалили великим каменем і поставили варту. Понтій Пілат, начальник варти, саме снідав, коли […]

03Кві
2015
0

Правопис ненаголошених голосних у корені слова

Під наголосом голосні звуки завж­ди вимовляються чітко й виразно. У ненаголошеній позиції голосні е, и, о наближаються до подібних за артикуляційними особливостями звуків: [е] – [еи], [и] – [ие], [о] – [оу]. Ненаголошені голосні [е] та [и], що перевіряються наголосом Загальноприйняте правило: треба змінити слово або підібрати спільнокореневе так, щоб ненаголошений го­лосний став наголошеним: [е] […]

01Кві
2015
0

Буквосполучення йо, ьо

В українському алфавіті немає букви для позначення звукосполу­чення [j] + [о], тому воно позначаєть­ся двома буквами — йо. Пишемо йо: На початку слова: Йосип, йодистий, його, йогурт. На початку складу після голосного: район, бойовий, знайомий, майор, Андрійович, по-дійовому. На початку складу після твердого приголосного: Муравйов, Соловйов, серйозний, підйом. Пишемо ьо: перша літера буквосполучення ьо (м’який […]

29Бер
2015
0

Вживання м’якого знака. Вправи

1. Зробіть звуковий запис слів. Поясніть, у чому полягає різниця між словами у першому та другому рядках. Раса, сад, лада, лан, суди, стан, раба, син, знати, зліз. Ряса, сядь, ляда, лань, сюди, стань, ряба, синь, зняти, злізь. 2. Перепишіть речення; на місці крапок, де треба, вставте пропуще­ні букви. Поясніть правила вживання м’якого знака. 1. Новий […]