• Телефонуйте : 066 758 90 94
19Лют
2017
0

Фотозвіт 9

Організовуючи мовні ігри у нашому Центрі навчання та дозвілля, ми дбаємо про створення та оснащення ігрового простору з урахуванням віку тих, хто у нас навчається, їхніх інтересів, уподобань та потреб та застосовуємо прийоми залучення до гри, зацікавлення нею учнів, пояснення ходу, правил гри та дій учасників відповідно до мовної ситуації, що обігрується, розподілу ролей та […]

19Лют
2017
0

Фотозвіт 8

Професійна компетентність – знання педагогіки та психології, володіння методиками розвивальної навчально-виховної роботи, глибока ерудиція в усіх галузях знань, що подаються дітям, широкий кругозір – кістяк високого професіоналізму. Тому у нашому Центрі навчання та дозвілля ми постійно вивчаємо педагогічну теорію і реалізовуємо її на практиці. Глибокі знання теоретичних основ педагогіки та психології – ґрунтовна методична озброєність […]

19Лют
2017
0

Фотозвіт 7

Щоб мати моральне право навчати інших, педагог протягом усього життя навчається і виховує себе. У нашому Центрі навчання та дозвілля ми вимагаємо від себе глибоке та всебічне знання своєї справи на сучасному науковому рівні, бо широка ерудиція набуває особливого значення в сучасних умовах стрімкого темпу науково-технічного прогресу, збільшення потоку інформації та розширення джерел здобуття знань. […]

19Лют
2017
0

Фотозвіт 6

Яким є сучасний педагог? Це – носій загальнолюдського та національного, а також власного гуманістичного досвіду, особа, що здійснює вибір, приймає самостійні рішення у розв’язанні тих чи інших педагогічних завдань, створює сприятливі умови для розвитку і навчання. Тому, у нашому Центрі навчання та дозвілля ми намагаємося враховувати тенденції сьогодення, переосмислюємо традиційні функції педагогічної діяльності, реалізовуємо прогресивні […]

19Лют
2017
0

Фотозвіт 5

Педагогічна професія – це людинознавство, постійне проникнення в складний світ людини, відкриття у ній нового, супровід її розвитку. Об’єктом учительської праці є найтонші сфери духовного життя особистості дитини – розум, почуття, воля, переконання, самосвідомість, а кінцевий результат цієї праці проявляється не сьогодні, не завтра, а впродовж усього життя.

19Лют
2017
0

Фотозвіт 4

Форми освітньої роботи у нашому Центрі навчання та дозвілля не завжди жорстко регламентовані у часі. Ми визначаємо все індивідуально, залежно від мети та потреб у даний момент, прагнемо уникати зайвої задидактизованості. Мовні ігри дуже захоплюють учнів, які поринають в англомовне середовище на уроках. Це дозволяє досягнути найважливіших змін у дитячій психіці: з раннього віку долати […]

16Лют
2017
0

Фотозвіт 3

Педагог – найблагородніша з усіх професій, адже він – учитель, творець духовного світу особистості, а отже, й майбутнього нашого суспільства. Від його особистісних якостей та професіоналізму в педагогічній діяльності залежить майбутнє не однієї дитини. Василь Сухомлинський наголошував: «Від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло до її розуму […]

15Лют
2017
0

Фотозвіт 2

У кожного з нас – академіка і землероба, дідуся і школярика – є особливі люди, наставники, хто покладає на вівтар нашого виховання, навчання, становлення, дорослішання, мужніння свою молодість і зрілість, думки, мрії, сподівання – своє життя. Особлива, незвичайна ця професія – педагог. Адже, з одного боку, потребує глибоких знань, широкої ерудиції, філософського, логічного мислення, розуміння […]

15Лют
2017
0

Фотозвіт 1

Наш центр навчання та дозвілля – це місце, де дитина здобуває досвід широкої емоційно-практичної взаємодії з дорослими та однолітками в найбільш значущих для її розвитку сферах життя. Саме у нашому закладі дитина реалізує своє право на індивідуальний розвиток. Для нас украй важливий особистісно орієнтований підхід до розвитку та виховання дитини, адже наші діти – це […]

Page 3 of 3