• Телефонуйте : 066 758 90 94
19Лют
2017
0

Фотозвіт 17

У нашому Центрі навчання та дозвілля ми сприймаємо свою професію як хобі і отримуємо від неї задоволення. Щоб відповідати вимогам своєї професії і гарантувати високу якість навчально-виховного процесу, ми прагнемо стати справжніми професіоналами, майстрами своєї справи, досягти вершин педагогічної майстерності, бо як говорив А.С. Макаренко: «Наші діти – це майбутні громадяни нашої країни і громадяни […]

19Лют
2017
0

Фотозвіт 16

Для роботи у нашому Центрі навчання та дозвілля ми розвиваємо в собі такі педагогічні здібності: Комунікативність – професійна здатність педагога, що характеризується потребою у спілкуванні та вмінні його здійснювати. Перцептивні здібності – професійна проникливість, пильність, педагогічна інтуїція, здатність сприймати та розуміти іншу людину. Емоційна стабільність – здатність володіти собою, зберігати самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої […]

19Лют
2017
0

Фотозвіт 14

Будь-яка організована діяльність у нашому Центрі навчання та дозвілля характеризується заздалегідь продуманою метою, часом, місцем, умовами, ходом проведення тієї чи іншої форми роботи, потрібним для цього матеріалом, обладнанням. Ми намагаємося передбачити можливі дії дітей, форми впливу на них та очікувані результати. Ми трактуємо організовану діяльність як таку, що ґрунтується на засадах партнерства, нашого співробітництва з […]

19Лют
2017
0

Фотозвіт 13

У нашому Центрі навчання та дозвілля ми переконані, що у житті дитини дорогоцінна кожна година і кожна секунда. Ми намагаємося берегти кожну окрему мить, бо вона ніколи не повториться.

19Лют
2017
0

Фотозвіт 12

Робота у нашому Центрі навчання та дозвілля характеризується ініціативністю, творчим підходом до організації професійної діяльності. Ми самостійно конструюємо оригінальні педагогічно доцільні прийоми взаємодії. Будуємо свою діяльність з опорою на рефлексивний аналіз. Бо педагог-новатор – це людина прогресивна, яка відчуває нові життєві тенденції, тримає руку на пульсі часу, добре орієнтується у пріоритетах сучасності, спрямована на майбутнє. […]

19Лют
2017
0

Мої здобутки з англійської мови (Контракт та звіт)

Ось такі контракти ми з учнями підписуємо при вивченні англійської мови у нашому Центрі навчання та дозвілля. З цього моменту малеча відчуває себе дорослою, бо у неї тепер є офіційний документ, а це вже неабияка відповідальність! Подаю зразок такого контракту та звіту з англійської мови:

19Лют
2017
0

Фотозвіт 11

Наша педагогічна позиція полягає в тому, що ми будуємо свої взаємини з нашими вихованцями на принципах співробітництва, співтворчості, взаємоповаги, взаємної довіри, доброзичливості. За такого цілковитого порозуміння наша реакція на дії та вчинки вихованців найчастіше спрямована на допомогу йому максимально реалізувати свої здібності.

19Лют
2017
0

Фотозвіт 10

У нашому Центрі навчання та дозвілля ми твердо переконані, що знання педагога – це не сума засвоєних дисциплін, а особистісно забарвлена усвідомлена система, де є місце власним оцінкам, критичним поглядам. Великого значення при цьому ми надаємо професійному мисленню, здатності добирати, аналізувати, синтезувати здобуті відомості, уявляти технологію їх застосування.

Page 2 of 3