• Телефонуйте : 066 758 90 94
13Чер
2015
0

Множина іменників з кінцевою буквою -o

Іменники, що закінчуються в однині на букву , утворюють мно­жину додаванням закінчення -s або -es.

Закінчення -s додається, якщо букві передує голосна, і воно вимовляється як [z]:

 • radio радіоradios
 • zoo зоопаркzoos
 • shampoo шампуньshampoos
 • kangaroo кенгуруkangaroos
 • folio фоліантfolios

Закінчення –es додається до більшості іменників, у яких кінцева буква -o стоїть після приголосної:

 • hero герой heroes
 • tomato помідор tomatoes
 • potato картоплина potatoes
 • Negro негр Negroes
 • motto девіз mottoes
 • veto ветоvetoes

ЗВЕРНИ УВАГУ!

Закінчення -s також додається, якщо кінцевій передує приголосна, а це слово означає:

1. музичний термін італійського походження:

 • concerto концертconcertos
 • piano піаніноpianos
 • solo солоsolos
 • soprano сопраноsopranos

2. назву народу:

 • Eskimo — Eskimos
 • Filipino — Filipinos

3. скорочену назву від іншого іменника:

 • kilo (kilogram) — kilos
 • memo (memorandum) — memos
 • photo (photograph) — photos

ЗАПАМ’ЯТАЙ!

Деякі іменники, що закінчуються на букву в однині, мають паралельні форми множини із закінченням -s або -es:

 • lasso ласо – lassos або lassoes
 • mosquito комар – mosquitos або mosquitoes
 • tobacco тютюн – tobaccos або tobaccoes
 • halo ореол – halos або haloes
 • grotto печера – grottos або grottoes
 • cargo вантаж – cargos або cargoes

The Number of the Noun. Число іменника

Множина іменників, що закінчуються на -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -х, -z

Множина іменників з кінцевою буквою -у

Множина іменників, що закінчуються на -f (-fe)

The Number of the Noun. Число іменника. Test 1

The Number of the Noun. Число іменника. Test 2

THE NOUN. ІМЕННИК. Загальна характеристика іменника

Classification of nouns. Класифікація іменників

Countable and Uncountable Nouns. Злічувані й незлічувані іменники

Countable, Uncountable Nouns and the Article

Countable Nouns. Злічувані іменники

Uncountable Nouns. Незлічувані іменники

Weather and Money – Countable or Uncountable Nouns?

Some More Information about Countable and Uncountable Nouns

Partitives: “a piece of”, etc., specific partitives

Are They Countable or Uncountable Nouns?

Nouns of material. Речовинні іменники

Nouns meaning some kind of substance

 

 

No Comments

Reply