• Телефонуйте : 066 758 90 94
13Вер
2015
0

Іменники, що утворюють множину зміною кореневих голосних букв

Привіт, друже!

Ця інформація є дуже важливою.

Нижче подані слова часто трапляються у тестах ЗНО, тому їх треба не просто вивчити і користуватися ними у мовленні, а й уміти правильно їх писати!

Зверни увагу, що при утворенні множини до певних іменників не додається закінчення, як ми звикли, а змінюються їх кореневі голосні!

Отже, деякі іменники утворюють множину зміною голосних:

oo – ee

 • goose [ɡu:s] гуска, гусакgeese [ɡi:s] гуси
 • tooth [tu:θ] зуб teeth [ti:θ] зуби
 • foot [fut] ступня feet [fi:t] ступні

ou – i

 • mouse [maus] мишаmice [maıs] миші
 • louse [laus] воша lice [laıs] воші

a – e

 • man [mæn] чоловік, людина men [men] чоловіки
 • woman [‘wumǝn] жінкаwomen [‘wımın] жінки

Іменники man, woman змінюються у множині на men, women також у складних іменниках, компонентами яких вони є:

ЗАПАМ’ЯТАЙ!

 • airman льотчикairmen
 • gentleman джентльменgentlemen
 • postman поштар — postmen
 • fireman пожежникfiremen
 • man-of-war військовий корабельmen-of-war
 • clubwoman жінка, що є членом клубу — clubwomen

А ще зверни увагу на такі слова:

 • Englishman англієць Englishmen англійці
 • Frenchman француз Frenchmen французи

Але:

 • German німець Germans німці

Три іменники утворюють множину додаванням -еn і певними змінами правопису і вимови:

 • ох вілoxen (змін у правописі і вимові не відбувається);
 • child [t∫aıld] дитинаchildren [‘t∫ıldren] (зміна вимови);
 • brother [‘bгʌðǝ] брат brethren [‘bгеðrǝn] (зміна вимови і право­пису).

Примітка:

Архаїчна форма слова brethren брати вживається переважно в релігійному контексті; у значенні родинних зв’язків слово brother утворює множину додаванням закінчення s brothers.

The Number of the Noun. Число іменника

Множина іменників, що закінчуються на -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -х, -z

Множина іменників з кінцевою буквою -у

Множина іменників, що закінчуються на -f (-fe)

Множина іменників з кінцевою буквою -o

The Number of the Noun. Число іменника. Test 1

The Number of the Noun. Число іменника. Test 2

The Number of the Noun. Число іменника. Test 3

The Number of the Noun. Число іменника. Test 4

The Number of the Noun. Число іменника. Test 5

Nouns not Normally Countable in English

Nouns meaning some kind of substance

Nouns of material. Речовинні іменники

Are They Countable or Uncountable Nouns?

Partitives: “a piece of”, etc., specific partitives

Some More Information about Countable and Uncountable Nouns

Weather and Money – Countable or Uncountable Nouns?

Uncountable Nouns. Незлічувані іменники

Countable Nouns. Злічувані іменники

Countable, Uncountable Nouns and the Article

Countable and Uncountable Nouns. Злічувані й незлічувані іменники

Classification of nouns. Класифікація іменників

THE NOUN. ІМЕННИК. Загальна характеристика іменника

PARTS OF SPEECH. ЧАСТИНИ МОВИ.

Граматична структура англійської мови

No Comments

Reply