• Телефонуйте : 066 758 90 94
01Чер
2014
0

Classification of nouns. Класифікація іменників

Граматична структура англійської мови1

Дещо раніше я підготувала цикл статей про класифікацію іменників для своїх учнів, а тепер вирішила помістити усе на сайт, адже матеріал, який міститься в статтях, дає дуже корисні знання, завдяки яким ти, як і мої учні, уникнеш багатьох помилок при написанні тестів чи контрольних робіт з англійської мови.

Матеріал неважкий!

Але раджу прочитати все уважно!

Отож почнемо:

Попереднього разу ми з тобою говорили, що іменники можуть бути власними (Ukraine Україна, London Лондон, Peter Пітер, Sunday неділя) і загальними (a house будинок, a girl дівчина, water вода, darkness темрява).

Proper nouns

Власні іменники

Власні іменники є індивідуальними назвами, що надаються особам чи певним речам.

Відповідно до їхнього значення власні іменники можуть бути:

 • людськими іменами, прізвищами (Mary Мері, Peter Пітер, Shakespeare Шекспір);
 • географічними назвами (Kyiv Київ, London Лондон, the Caucasus Кавказ);
 • назвами місяців і днів тижня (March березень, December грудень, Thursday четвер, Friday п’ятниця);
 • назвами готелів, газет, кораблів, клубів тощо.

Дуже багато іменників, які сьогодні є власними, походять від загальних: Brown – коричневий колір, Smith – коваль, Mason – каменяр.

Власні іменники можуть змінювати своє значення і ставати загальними:

Classification of nouns1

Джордж підійшов до столу і взяв бутерброд та келих шампанського.

Common nouns

Загальні іменники

Загальні іменники є назвами, що даються будь-якому індивідууму з класу осіб чи речей (man чоловік, людина, dog собака, book книжка), їх кількості, що може сприйматися як одне ціле (peasantry селянство, family сім’я), матеріалам, речовинам (snow сніг, iron залізо, cotton бавовна) чи абстрактним поняттям (kindness доброта, development розвиток).

Саме тому такі іменники прийнято ділити на групи:

 • Class nouns – класові.
 • Collective nouns – збірні.
 • Nouns of material – речовинні.
 • Abstract nouns – абстрактні.

А ще іменники можуть класифікуватися і дещо з іншого боку: іменники, що означають предмети, речі у найширшому значенні і можуть бути пораховані, називають злічуваними; а іменники, що не піддаються лічбі, – незлічуваними. Про це ми поговоримо багато детальніше у наступній статті, тож не пропусти!

Class nouns

Класові іменники

Класові іменники означають осіб чи предмети, що належать до певного класу. Вони злічувані і мають 2 числа: однину і множину. Зазвичай вживаються з артиклем.

Classification of nouns2

«Ну, сер», сказала місіс Паркер, – «Я не була у цьому магазині дуже давно.»

Classification of nouns3

Він їздить у ту частину міста, де є магазини.

Collective nouns

Збірні іменники

Збірні іменники означають певну кількість однакових індивідуумів чи предметів, що сприймаються як одне.

Їх можна поділити на групи:

 1. Іменники, що вживаються лише в однині і означають кількість предметів, зібраних разом, що розцінюються як єдиний об’єкт: foliage листя, machinery техніка.

Classification of nouns4

Воно не було заспокійливим, те зелене листя.

 Classification of nouns5

Нова для промисловості в Австралії техніка була представлена для обробки землі.

 1. Іменники, що мають форму однини, але за значенням – множина: police поліція, cattle велика рогата худоба, poultry свійська птиця, people людство, gentry дворянство.

Їх ще зазвичай називають іменниками безлічі. Коли такий іменник у реченні виступає підметом, то дієслово-присудок стоїть у множині:

Classification of nouns6

Я поняття не мав, що поліція так диявольськи розсудлива.

Classification of nouns7

Якщо худоба не знаходиться в доброму стані для отелення, виробництво молока ніколи не досягне високого рівня.

Classification of nouns8

Погода була теплою, і люди сиділи біля своїх дверей.

 1. Іменники, що можуть бути і в однині, і в множині: family сімя, crowd натовп, fleet флотилія, nation нація. Ми можемо говорити як про певну кількість crowds натовпів, fleets флотилій чи різних nations націй, так і про один натовп, націю тощо.

Classification of nouns9

Невеликий натовп вишикувався, щоб побачити, як прибувають гості.

Classification of nouns10

Згідно з тим вони незабаром були на ногах і йшли у напрямку до місця дії, туди, де натовпи людей вже зливалися з різних кварталів.

Nouns of material

Речовинні іменники

Речовинні іменники означають матеріал або речовину: iron залізо, paper папір, gold золото, tea чай, water вода.

Вони незлічувані та зазвичай вживаються без жодного артикля, але тут є свої нюанси, тож читай далі.

Classification of nouns11

Був запах липового меду у квітці.

Classification of nouns12

В урні все ще була кава.

Речовинні іменники можуть вживатися у множині, але лише з метою називання різних видів даної речовини:

Classification of nouns13

…Що його старший розраховував на нього у цій справіі довіривйому безліч добірнихвин

Речовинні іменники можуть перетворюватися на класові, тобто ставати злічуваними, якщо виникає необхідність висловитися про індивідуальний об’єкт визначеної форми.

Порівняй:

Classification of nouns14

Ліворуч були чисті шибки скла.

Classification of nouns15

«Він прийшов сюди,»сказав офіціант, дивлячись на світло через стакан, – «замовив склянку цього елю.»

Classification of nouns16

Але людина в окулярах скривиласядо неї, і міс Мосс вийшла.

Abstract nouns

Абстрактні іменники

Абстрактні іменники означають якість, стан, дію чи ідею: kindness доброта, sadness печаль, fight боротьба.

Вони зазвичай незлічувані, хоча деякі з них можуть бути злічуваними: idea ідея, hour година тощо.

Classification of nouns17

Тому, коли юнаки побачили, що мати не виглядала ні наляканою, ні ображеною, вони знову набралися мужності.

Classification of nouns18

Звиклий до знущань над Джоном Рідом – у мене ніколи не було ідеї вмовляти.

Classification of nouns19

Це саме ті люди з нав’язливими ідеями.

Абстрактні іменники можуть змінювати своє значення і ставати класовими.

Ти побачиш артикль біля них чи їх у формі множини:

beauty краса                   abuauty красуня                 beauties красуні

sight зір                        a sight погляд                      sights погляди

Classification of nouns20

Він був чутливим до краси, і це стало причиною, щоб відповісти.

Classification of nouns21

Вона була красунею.

Classification of nouns22

…Але вона не є однією з тих жахливих звичних красунь.

No Comments

Reply