• Телефонуйте : 066 758 90 94
12Лип
2015
0

What is Prayer? Що таке молитва?

(Lesson 1)

Main idea:

Prayer is talking to God the Father, through Jesus Christ the Son, by the power of the Holy Spirit.

(Молитва це розмова з Богом Отцем через Ісуса Христа, Сина, силою Святого Духа)

Матеріали: Біблія, папір, ручки, дошка з маркерами чи крейдою.

Хід заняття:

Let’s play a good old fashioned round of telephone with music in the background, so it is harder to hear what is being whispered.

Гра у зіпсований телефон у музичному супроводі, щоб важко було підслухати сказані слова.

Запис у зошити 1:

God never shouts at us, but whispers, and we have to listen close through all the other noise in life.

(Бог ніколи не кричить на нас, але шепоче, і ми повинні прислухатися, незважаючи на шум життя.)

Запис до словничків:

 • God – Господь
 • never – ніколи
 • shout – кричати
 • whisper – шепотіти
 • listen – слухати
 • through – крізь
 • noise – шум
 • life – життя

Гра продовжується, але цього разу діти мають писати слова на папірцях.

What to say can sometimes be the trickiest part of the prayer.

Що саме сказати, іноді може бути найскладнішим у молитві.

Запис до словничків:

 • say – казати
 • sometimes – інколи
 • the trickiest part – найскладніший
 • prayer – молитва

Today we are going to study the Lord’s prayer.

The Lord’s prayer is what we call the prayer that Jesus taught his disciples when they asked him to teach them how to pray.

What IS prayer? What does it mean to pray?

Запис у зошити 2:

Prayer is talking to God the Father, through Jesus Christ the Son, by the power of the Holy Spirit.

Запис до словничків:

 • God the Father – Бог Отець
 • Jesus Christ the Son – Ісус Христос, Син Божий
 • power – сила
 • the Holy Spirit – Дух Святий

Let’s start by talking about that game we played. Why would we start a lesson on prayer by playing a game of telephone?

When we played this game, one person said something, and by the time it got around to the last person, most of the phrases had changed.

Does this happen when we talk to God? NO!

When we talk to God, we don’t have to talk to a bunch of people in between, and what we say NEVER gets mixed up or garbled.

Вчитель пояснює, навіщо усі грали в гру. Діти шепотіли слова, і коли дійшла черга до останньої дитини, більшість слів чи фраз змінилося. Це трапляється, коли ми говоримо з Богом? НІ! Коли ми перебуваємо у молитві, то не говоримо спочатку з купою людей, а саме з Богом без посередників, і те, що ми говоримо, ніколи не може бути переплутане або спотворене.

Запис у зошити 3:

The Bible says:

“You know what I am going to say even before I say it, Lord”

(Psalm 139:4).

God knows what we are going to say even before we say it! Isn’t it great to know that God knows our every thought?

Господь знає, що ми збираємося сказати, навіть раніше, ніж ми скажемо! Хіба це не дивовижно усвідомлювати, що Бог знає нашу кожну думку?

Запис до словничків:

 • The Bible – Біблія
 • know – знати
 • even – навіть
 • before – перед
 • Lord – Господь

Вчитель малює на дошці велике коло і пише посередині: God the Father.”

Запис у зошити 4:

God is like a father who takes good care of his kids. Good fathers know what their kids need and gives it to them. God is the perfect father.

Запис до словничків:

 • take care of – піклуватися про
 • kids – діти
 • need – потребувати
 • give – давати
 • perfect – досконалий

It says in Luke 11:13: “So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him.”

Вчитель домальовує нижче з лівого боку ще одне коло з написом “Holy Spirit” та з’єднує рискою обидва кола.

According to Romans 8:26: “The Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don’t know what God wants us to pray for. But the Holy Spirit prays for us with groaning that cannot be expressed in words.”

What a wonderful Holy Father we have! God the Father gives us the Holy Spirit so we can pray for hard things, even when we don’t know what words to use.

Вчитель домальовує третє коло нижче з правого боку з написом Jesus Christта з’єднує рисками всі три кола.

Jesus is the one who makes it possible for us to talk to God. You see, God is perfectly perfect. He is so perfect and so good, he cannot be in the presence of sin. We are all sinners. Without Jesus dying for our sins, we can’t stand before God in prayer. We need the blood of Jesus to wash away our sins so we can stand perfectly forgiven of our sins before God.

Ісус робить можливою для нас розмову з Богом. Бог абсолютно досконалий. Він настільки досконалий, що Він не може бути в наявності гріха. Ми всі грішники. Ісус помер за наші гріхи, до цього ми не могли стати перед Богом у молитві. Нам потрібна кров Ісуса, щоб змити наші гріхи, щоб ми могли з’явитися перед Богом прощеними.

So:

Prayer is talking to God the Father, through Jesus Christ the Son, by the power of the Holy Spirit.

Вчитель ще може навести приклад з дротовим телефоном. Дріт з’єднує співрозмовників без посередників. Так само ми розмовляємо і з Богом.

With a string phone, we can talk directly to our friends without anything getting in the way. We can talk directly to God without anyone or anything getting in the way too.

Pray then like this:

What is Prayer. Що таке молитва. Lesson 1b

Запис у зошити:

The Lord’s Prayer

Our Father in heaven,

hallowed be your name.

Your kingdom come,

your will be done,

on earth as in heaven.

Give us this day our daily bread,

and forgive us our sins,

as we forgive those who sin against us.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.

For the kingdom, the power,

And the glory are yours

Now and forever.

Amen.

Запис до словничків:

 • Our FatherОтче наш
 • in heaven – на небесах
 • hallowed be your name – нехай святиться ім’я Твоє
 • Your kingdom come нехай прийде Царство Твоє
 • your will be done – нехай буде воля Твоя
 • on earth – на землі
 • Give us this day – дай нам у цей день
 • our daily bread – наш щоденний хліб
 • and forgive us our sins – і прости нам наші гріхи
 • as we forgive як і ми прощаємо
 • those who sin against us тим, хто грішить проти нас
 • And lead us not into temptation – і не введи нас у спокусу
 • but deliver us from evil – але визволи нас від лукавого
 • For the kingdomбо Царство
 • the power – сила
 • And the glory are yours – і слава Твої
 • Now and forever – нині і навіки
 • Amen – Амінь

 

No Comments

Reply