• Телефонуйте : 066 758 90 94
09Лип
2014
0

P. S. Some more Information about Mushrooms

Додаткова інформація про гриби

P. S. Some more Information about Mushrooms1

16. A mushroom can penetrate through marble.

16. Гриб може пробити мармур.

During the growth of the mushroom its pressure reaches up to seven atmospheres that is equal to tire pressure of a 10-ton tipper. Therefore, a soft mushroom cap can not only break through the asphalt and concrete, but also through more hard surfaces such as marble and iron. If the cap does not pass by itself, then the mycelium will destroy the barrier gradually.

У період росту тиск гриба досягає семи атмосфер, що дорівнює тиску в шинах самоскида-десятитонника. Тому, здавалося б, мяка шапочка гриба може пробитися не тільки крізь асфальт і бетон, але й крізь більш тверді поверхні, такі як мармур і залізо. Якщо не пройде сама шапочка, то поступово перешкоду зруйнує міцелій.

P. S. Some more Information about Mushrooms2

17. Mushrooms are higher than trees.

17. Гриби вищі за дерева.

Such mushrooms grow in the tundra. There are dwarf trees with the height of 20-25 cm there bending to the ground. And the mushrooms are of standard size, so they are higher than the trees. It is interesting that they grow almost simultaneously in a hurry to through out the spores during the short summer. The views are very entertaining. Deer like this period most because they can eat these mushrooms caps gladly.

Такі гриби ростуть у тундрі. Дерева там карликові, заввишки 20-25 см і пригинаються до землі. А гриби – стандартного розміру, тому є вищими за крони дерев. Цікаво, що виростають вони практично одномоментно, поспішаючи встигнути випустити спори в період короткого літа. Це просто видовище. Найбільше цей період тішить оленів, які з задоволенням з’їдають шапочки цих грибів.

P. S. Some more Information about Mushrooms3

18. Mushrooms can glow in the dark.

18. Гриби світяться у темряві.

Some mushrooms have mycelium wich can illuminate. For example, it is an autumn honey agaric which grows on decaying stumps and which penetrates them with its mycelium. This sight was very scary for people earlier who inhabited forest by various witches immediately. It is interesting the flickering lights are similar to the movement of living creatures changing with each turn of the head.

Деякі гриби мають грибниці, що світяться. Наприклад, опеньок осінній, що росте на трухлявих пеньках, при чому грибниця густо їх пронизує. Це видовище раніше дуже лякало людей, які відразу населили ліс різними відьмами. Що цікаво – мерехтіння таких вогників нагадує пересування живих істот, оскільки змінюється при кожному нахилі чи повороті голови.

P. S. Some more Information about Mushrooms4

19. Fungi are ladies and gentlemen.

19. Гриби – пані та панове.

It turns out that fungi are divided into male and female. This is confirmed by the structure of the DNA of fungi that resembles the human sex chromosomes. Joseph Heitman told about that studying fungi Phycomyces blakesleeanus at Duke University Medical Center. Sexually mature fungi can produce joint offspring. But not all fungi have similar genes, it means there are also evolving individuals among fungi and who knows what a similar evolution will cause.

Виявляється, що гриби поділяються на чоловічі та жіночі особини. Про це свідчить будова ДНК грибів, що нагадує статеві хромосоми людини. Про це повідомив Джозеф Хейтман, що вивчав гриби Phycomycesblakesleeanus у Медичному центрі Університету Дюка. Статевозрілі гриби можуть давати спільне потомство. Але не всі гриби мають подібні гени, це значить, що серед грибів теж є еволюціонуючі особини і, хто знає, до чого призведе подібна еволюція.

P. S. Some more Information about Mushrooms5

20. Mushrooms in the legends, traditions and dream books.

20. Гриби в легендах, переданнях, сонниках.

It is interesting that there are a lot of different legends and stories about mushrooms in those places including our country where mushrooms grow actively. At the same time, mushrooms can be good (“a mushroom-forester”) and evil (“a witch mushroom”). Mushrooms helped people to survive in the forest, showed where the treasure was and also could lure with lights, frighten and kill. A dream, in which a woman saw mushrooms, means a quick pregnancy. If a man saw mushrooms in his dream, then he should be selective in his relationships with women.

Цікаво, що у тих місцях, де гриби ростуть активно, у тому числі і у нас, складено безліч легенд за участю грибів. При цьому гриби можуть бути добрими («грибок-лісовичок») і злими («відьомський гриб»). Гриби допомагали вижити людині в лісі, показували, де заховані скарби, а могли і заманити вогнями, налякати і погубити. Сон, у якому гриби бачила жінка, віщував швидку вагітність. Якщо ж гриби наснилися чоловікові, то йому слід було б бути розбірливим у стосунках з жінками.

Наталія Шапоренко

No Comments

Reply