• Телефонуйте : 066 758 90 94
21Тра
2014
0

Irises – the flowers of goddess. Іриси – квіти богині

1. According to the legend, the first irises bloomed several million years ago and were so beautiful that not only the animals, birds and insects came to admire it, but also water and wind. They spread theirs ripened seeds across the whole world. And when they had sprouted and blossomed, the irises became one of people’s favourite plants.

За легендою перші іриси розцвіли кілька мільйонів років назад і були такими прекрасними, що помилуватися ними прийшли не лише звірі, птахи та комахи, а й прибули вода та вітер. Вони рознесли дозріле насіння по усьому світі. А коли воно проросло і розцвіло багато квітів, іриси стали однією з улюблених рослин людей.

irises6a

2. Florence has its name only because of lots irises growing around this Etruscan settlement at a certain time. A literal translation of the word “Florence” from Latin into English is “blossoming.” Since then, the irises decorate the city emblem of Florence.

Флоренція лише тому має таку назву, що навколо цього етруського поселення у свій час росло безліч ірисів. А дослівний переклад слова «Флоренція» з латинської на українську – «квітуча». З того часу іриси прикрашають міський герб Флоренції.

irises7a

3. Famoushealer Hippocrates gave this name to the plant after the Greek goddess Iris, proclaiming the will of the Olympian gods to the people. Goddess Iris went over the rainbow to the ground, so the word “Iris” in Greek means “rainbow”. Carl Linnaeus, offering a unified system of scientific names of plants, retained its ancient name.

Відомий цілитель Гіппократ дав таку назву цій рослині на честь давньогрецької богині Іриди, яка проголошувала людям волю олімпійських богів. Ірида сходила на землю по веселці, а слово «Ірис» у перекладі з грецької і означає – «веселка». Карл Лінней, пропонуючи єдину систему наукових назв рослин, зберіг за ірисом його давню назву.

irises8a

4. And here is another legend about the irises. Once upon the time the rainbow, before disappearing, crumbled into tiny pieces. Those glasses fell to the ground and amazing flowers bloomed there.

А ось іще одна легенда про іриси. Одного разу веселка, перш ніж зникнути, розсипалася на крихітні частинки. Ті скельця впали на землю – і в тих місцях проросли дивовижні квіти.

irises9a

5. And according to the sea legend the irises appeared with tears of fisherman’s wife who mourned her separation from her husband.

А згідно з поморською легендою іриси виникли зі сліз рибачки, яка оплакувала свою розлуку з чоловіком.

irises10a

6. Another legend tells the following: when Prometheus stole fire from Olympus and gave it to people the rainbow flushed with seven colors on the ground – it meant the joy of all life on earth was so great! Soon the day was off and the sun went down but the rainbow continued to glow giving people a piece of hope.She did not faded away until the dawn.And when the morning sun returned to his seat againirises bloomedwhere the magical colors of the rainbowburned.

Інша легенда розповідає таке: коли Прометей викрав з Олімпу небесний вогонь і подарував його людям, на землі спалахнула сімома кольорами веселка – така велика була радість усього живого на землі! Ужеі день погас, і сонце зайшло, а веселка все продовжувала світитися, даруючи людям надію. Вона не гаснула до самого світанку. І коли вранці сонце знову повернулося на своє місце, то там, де переливалася чарівними кольорами веселка, розцвіли іриси.

irises11a

Наталія Шапоренко

No Comments

Reply