• Телефонуйте : 066 758 90 94
08Лип
2014
0

Interesting Facts about Mushrooms (The End)

Цікаві факти про гриби

(Закінчення)

Interesting Facts about Mushrooms (The End)1

11. Mushrooms are healers.

11. Гриби-цілителі.

Since ancient times mushrooms have been used as medicines. Even now you can find “tea” or “milk” mushroom growing in jars in many homes, the liquor from it boosts immunity and fights inflammatory diseases. In 1940, A.Flemming identified penicillin from yeasts, opening the era of antibiotics. Even champignon and honey fungus have medicinal properties. A peel of puffball is used instead of plaster – its inner part is sterile and has antibacterial properties.

Гриби ще в сиву давнину використовувалися як лікувальні засоби. Навіть зараз у багатьох вдома в банках росте “чайний”, чи “молочний” гриб, напій з котрого підвищує імунітет і бореться з запальними хворобами. У 1940 році А.Флеммінг з дріжджових грибів виділив пеніцилін, відкривши еру антибіотиків. Лікувальні властивості мають навіть шампіньйони та опеньки. А шкірка дощовиків використовується замість лейкопластиру – її внутрішня частина стерильна і володіє бактерицидними властивостями.

Interesting Facts about Mushrooms (The End)2

12. A lot of people eat mushrooms.

12. Велика кількість людей вживає гриби.

Half of the people in the world collect mushrooms for their own use. Every fifth person buys them at the market. 16% – in stores. 14% – have never ate mushrooms and do not plan to do it.

Половина жителів планети збирає гриби для вживання самостійно. Кожен п’ятий купує їх на базарі. 16% – у магазинах. 14% – ніколи не їли грибів і не планують цього робити.

Interesting Facts about Mushrooms (The End)3

13. Mushrooms are a valuable nutritious product.

13. Гриби – цінний поживний продукт.

Mushrooms are a source of protein and, to a lesser extent, carbohydrates, thus they do not contain any cholesterol at all. By the way, just because of mushrooms do not contain any animal saturated fats, they can not be classified as animals. In addition to protein and carbohydrates, mushrooms are rich in vitamins B1, I2, D, selenium, potassium, niacin and antioxidants.

Гриби є джерелом білків і, у меншій мірі, вуглеводів, при цьому зовсім не містить холестерину. До речі, саме тому, що гриби не містять тваринних насичених жирів, їх не можна віднести до класу тварин. Крім білків і вуглеводів, гриби багаті на вітаміни В1, I2, Д, селен, калій, ніацин та антиоксиданти.

Interesting Facts about Mushrooms (The End)4

14. Mushrooms are hallucinogenic.

14. Гриби – галюциногени.

Many mushrooms contain substances that cause a state of euphoria and hallucinations. The ancient shamans and Vikings know about it. Shamans used this property of mushrooms for rituals, and the Vikings used it to add more courage to themselves and to attack the enemy without any fear and with all the power.

Багато грибів містять речовини, що викликають стан ейфорії і галюцинації. Про це було відомо древнім шаманам і вікінгам. Шамани використовували цю властивість грибів для проведення ритуалів, а вікінги – щоб додати собі сміливості і атакувати ворога без страху і з усією силою.

Interesting Facts about Mushrooms (The End)5

15. Billions of fungal spores floating in the air.

15. Мільярди спор грибів літають у повітрі.

Fungi reproduce by spores. Taking air samples in almost any room, fungal spores can be found. Speaking of traditional mushroom, ordinary champignon throws 40 million spores. The fungus-beetle – 100 million spores. A record is a fungus-puffball that emits more than seven trillion spores! At the same time, spores are thrown to a distance of more than two meters and fly at the speed of the car: 90 km / h or 25 meters per second.

Гриби розмножуються спорами. Узявши проби повітря практично у будь-якому приміщенні, можна виявити спори грибів. Якщо говорити про традиційні гриби, то звичайний шампіньйон викидає до 40 мільйонів спор. Гриб-гнойовик – 100 мільйонів спор. А рекордсменом є гриб-дощовик, що викидає більше семи трильйонів спор! При цьому спори викидаються на відстань більше двох метрів і летять із швидкістю автомобіля: 90 км/год чи 25 метрів за секунду.

Наталія Шапоренко

No Comments

Reply